Škola vs. paměť?

Mezi školní výukou dějepisu a pamětí na úrovni rodiny, sociální skupiny či komunity vzniká ve středoevropských zemích potenciální napětí. Paměť jako koncept popisující pluralitu vztahování se k minulosti se prosadil jak v humanitních, tak sociálních vědách. Paměť v mnoha ohledech nahrazuje nebo doplňuje tradiční historické narativy. Konference se soustřeďuje na paměť z didaktické perspektivy. Jaká úskalí s sebou nese zapojení paměťové vrstvy do tradičních školních výkladových rámců? Jakým způsobem vrstva paměti vzniká, jaké jsou její zdroje? Jakou roli ve vytváření historického vědomí hraje rodinná paměť? Kde vznikají a kde naopak zanikají třecí plochy rodinného vzpomínání a dějepisného vyprávění? A jak se tato paměť projevuje přinejmenším ve školní výuce?

Podrobnosti události

Začátek události
10. 10. 2014 8:30
Konec události
11. 10. 2014 17:30
Místo konání
Lichtenštejnský palác, U Sovových mlýnů 506/4, Praha 1
Webové stránky
http://schoolxmemory.eu
Organizátor
FF UK, ÚSTR, MŠMT
Typ události
Konference a přednášky