Milan Hrdlička: Překladatelské miniatury

Vyšlo druhé, rozšířené vydání monografie věnované teorii a praxi uměleckého překladu.

Překladatelské miniatury

Doc. PhDr. Milan Hrdlička, CSc.

Praha: Karolinum 2014. ISBN 978-80-246-2501-0, 2014 (2.vydání), 113 s.

Víte, jak v uměleckém textu přeložit šifru? Nebo záměrné gramatické a pravopisné chyby? Anebo různojazyčné pasáže? Máte představu o tom, jakým způsobem se mohou v cílovém textu projevit překladatelovy naturalizační zásahy?
Otázkám uměleckého překladu těchto a dalších zajímavých jevů je věnována podstatná část právě vyšlé monografie. K problematice adekvátního uměleckého překladu se přistupuje na základě pojednání o klíčových kapitolách teorie uměleckého překladu: o přeložitelnosti, o ekvivalenci a adekvátnosti, o zaměření uměleckého překladu na čtenáře.
Publikace je určena všem zájemcům o jazyky, beletrii a překládání.

Podrobnosti události

Začátek události
1. 6. 2014 0:00
Konec události
31. 12. 2014 0:00
Typ události
Publikace