Prezentace knihy Pierra Hadota „Co je antická filosofie?“

Publikaci představí: prof. Karel Thein, Ph.D. (ÚFaR FF UK)
Vojtěch Hladký, Ph.D. (KFDPV PřF UK)

Pierre Hadot (1922–2010), známý francouzský historik, filosof a filolog, soustředil svůj odborný zájem na filosofii období helénismu, novoplatónské myšlenkové proudy a stoicismus. Věnoval se zvláště dílu Plótinovu, samostatné publikace zasvětil také Mariu Victorinovi, Ambroži Milánskému či Marku Aureliovi. Proslul zejména svým celkovým uchopením antické filosofie. Ta podle něj nepředstavuje pokus o vytvoření myšlenkového konstruktu, nýbrž je primárně „duchovním cvičením“ a způsobem života.
Předkládaná kniha z roku 1995 rozvíjí a shrnuje témata, kterým se Pierre Hadot věnoval již ve svých dřívějších dílech. Jejím cílem je „popsat v obecných rysech historický a myšlenkový fenomén antické filosofie“ a poukázat na „zásadní rozpor mezi antickým pojmem filosofia a tím, jak filosofii dnes obvykle vnímáme my“. Návratem k historickým kořenům evropského myšlení tak v posledku promýšlí smysl filosofie vůbec. A činí tak, jako obvykle, způsobem pro čtenáře velmi příjemným.

Podrobnosti události

Začátek události
11. 4. 2017 19:15 - 20:30
Místo konání
nám. Jana Palacha 2, Praha 1 (Knihovna Jana Palacha, FF UK)
Organizátor
Praxis
Typ události
Konference a přednášky