Jak vyučovat filosofii na střední škole?

Každý den se na českých školách v rámci základů společenských věd vyučuje předmět filosofie, aniž by však probíhala či proběhla zásadnější debata o tom, jak se má vlastně filosofie vyučovat (to kontrastuje například s diskusemi, které se vedou v didaktice českého jazyka či didaktice matematiky). Přednáška nejprve zmapuje současný stav (Jak je vymezeno postavení filosofie Rámcovým vzdělávacím programem? Jaká je převládající praxe výuky filosofie na SŠ?) a následně se zamyslí nad možnými alternativami výuky filosofie (inspirace didaktikou literatury, reflexe názorů samotných studentů, možnosti členění učiva, problém učebnic).

Přednese Mgr. Tomáš Tlapa (KOVF PedF UK)

Podrobnosti události

Začátek události
10. 4. 2017 19:15 - 20:45
Místo konání
nám. Jana Palacha 2, Praha 1 (hl. budova FF UK, m. č. 225V)
Organizátor
Praxis
Typ události
Konference a přednášky