Představení knihy: Čechoslovakismus

Čechoslovakizmus bol a je jedným z najkontroverznejších pojmov moderných českých a slovenských dejín. Bol vnímaný ako výsledok česko-slovenskej spolupráce, ako forma českej nadvlády nad Slovenskom, aj ako symbol zápasov o osud medzivojnovej republiky. V novej publikácii vydavateľstva NLN s.r.o. sa historici a historičky snažia uchopiť tento koncept bez emocionálnych nánosov ako dôležitý fenomén od polovice 19. storočia, po rozpad republiky v roku 1993 a predstaviť ho moderným spôsobom čo najširšej verejnosti.

Dovoľujeme si Vás pozvať na predstavenie a debatu nad touto zásadnou publikáciou. Tie sa budú konať na hlavní budově Filozofické fakulty Univerzity Karlovy (nám. Jana Palacha 2, Praha 1) v miestnosti č. 200.

Diskutovať budú za editorov Adam Hudek (Historický ústav SAV) a Michal Kopeček (Ústav pro soudobé dějiny AV ČR, v.v.i. / Ústav českých dějin FF UK v Praze), ako koreferenti vystúpia Jana Čechurová (Ústav českých dějin FF UK) a Jakub Rákosník (Ústav hospodářských a sociálních dějin FF UK).

Podrobnosti události

Začátek události
27. 2. 2020 19:10 - 21:00
Místo konání
nám. Jana Palacha 2, Praha 1 (hlavní budova FF UK, P200)
Webové stránky
https://www.facebook.com/events/187077355845682/
Organizátor
Spolek studentů historie FF UK
Typ události
Konference a přednášky