Přednášky chorvatské lingvistky doc. Jagody Granić

Katedra jihoslovanských a balkanistických studií FF UK srdečně zve na cyklus přednášek doc. dr. sc. JAGODY GRANIĆ, chorvatské fonetičky a obecné lingvistky z Univerzity ve Splitu a Univerzity v Záhřebu.

Program přednášek:
úterý 4. 4. 2017 | 14.10–15.40 |místnost č. 308a
• Chorvatský jazyk, kultura a společnost (Hrvatski jezik, kultura i društvo)
• Jazyk jako měřítko identity (Mjera jezika za mjeru identiteta)

čtvrtek 6. 4. 2017 | 14.10–15.40 | místnost č. 23
• Chorvatská jazyková politika: národnostní a evropská identita v čase a prostoru (Hrvatska jezična politika: nacionalni i europski identitet u vremenu i prostoru)
• Jazyková realita: prostor komunikace a symboliky (Jezična stvarnost: komunikacijski i simbolički prostor)

čtvrtek 6. 4. 2017 | 15.50–17.20 | místnost č. 23
• Pohled na užívání spisovné chorvatštiny v praxi (Pogled na hrvatsku standardnojezičnu praksu)
• Spisovný jazyk mezi mýtem a realitou (Standardni jezik između mita i stvarnosti)

Přednášky budou prosloveny chorvatsky.

středa 5. 4. 2017 | od 14.10 | místnost č. 419a
• Europe in Croatian Language Policy: A Look Back and Ahead

Přednáška se koná v rámci Sociolingvistického semináře (Ústav obecné lingvistiky FF UK), proslovena bude v angličtině.

Podrobnosti události

Začátek události
4. 4. 2017 14:10
Konec události
6. 4. 2017 17:20
Místo konání
nám. Jana Palacha 2, Praha 1 (hlavní budova FF UK)
Organizátor
Katedra jihoslovanských a balkanistických studií FF UK
Typ události
Konference a přednášky
Přílohy
Abstrakta