Přednáška Carolyne Larrington z University of Oxford

Fakulta humanitních studií Univerzity Karlovy v Praze srdečně zve na přednášku Islands, Narrative and Feelings, with special reference to Sámsey, kterou pronese Carolyne Larrington (University of Oxford) v pátek 18. března 2016 v 11:00 na FHS UK (U Kříže 8, Praha 5 – Jinonice, přízemí učebna č. 1031).

Carolyne Larrington přednáší staroanglickou a staroseverskou literaturu na St. John´s College v Oxfordu. Mezi její badatelské zájmy patří středověká islandská literatura, středověké ženy – pisatelky, literatura artušovského okruhu a otázka emocí ve středověku.

Islands, Narrative and Feelings, with special reference to Sámsey

Abstract: Islands are, by definition, particularly marked-out spaces in the landscapes of Norse imaginative literature. They feature prominently in certain sagas, are absent in others, and as I will argue have a particular role in heroic and mythological poetry. Certain events happen on islands, or symbolic representations of islands, and these have particular emotional resonances for participants and readers. In this session I will present some ideas about Sámsey as one such site, and we will workshop an extension of the arguments to other islands in other Old Norse narrative forms.

Přednáška bude pronesena v rámci čtyřdenní konference Space of the Nordic Literature, které se také zúčastní přednášející a doktorandi z Curychu, FF UK a Univezity Palackého. Její středověká sekce má podtitul Staroseverské žánrové hranice a proměny v synchronní a diachronní perspektivě, jelikož hodlá zkoumat rozdíly mezi jednotlivými staroseverskými žánry. Druhá sekce Modernita v moderní skandinávské literatuře se zaměří na téma prostoru především v dánském novověkém písemnictví.

Podrobnosti události

Začátek události
18. 3. 2016 11:00
Místo konání
U Kříže 8, Praha 5 - Jinonice (FHS UK, přízemí, učebna č. 1031)
Webové stránky
http://fhs.cuni.cz/FHS-1001.html?event=12887&lang=cz
Organizátor
FHS UK
Typ události
Konference a přednášky