17. mezinárodní setkání mladých lingvistů

Filozofická fakulta Univerzity Palackého v Olomouci zve na setkání mladých lingvistů. Tradici započal v roce 2000 Ústav pro jazyk český AV ČR v Praze a od roku 2001 v ní pokračuje FF UP v Olomouci.

Ústřední témata letošního ročníku

Pojem interkulturní komunikace se v odborné literatuře objevil v padesátých letech 20. stol. (E. T. Hall, 1959), její novější chápání v českém (sociolingvistickém) prostředí vystihuje např. Lehmanová (1999), a to jako reflexi komunikačního procesu mezi subjekty s odlišnými, kulturně determinovanými kognitivními a emocionálními strukturami, s odlišnými způsoby vnímání a hodnocení reality.

Ukazuje se, že interkulturalita, transkulturalita i kulturní synkretismus jsou v současné fázi světové globalizace, s nárůstem mezinárodní migrace i s krizí tzv. multikulturality v dnešní Evropě vysoce aktuální.

  • Jak má reagovat lingvistika a nově etablované obory jako etnolingvistika, interkulturní lingvistika či kontrastivní lingvistika?
  • Jde jen o face-to-face komunikaci mezi příslušníky rozličných kultur, či o medializaci interkulturní komunikace?
  • Jde o (související?) interkulturní adaptace v komunikačních formách různých kultur?
  • Nebo jde o vytváření společných významů, ač v kontrastivních kulturních dimenzích…?

Kdo se může přihlásit?

Jako referující kdokoliv, kdo:

a) se zajímá o jazyk, řeč, text, komunikaci,…

b) má chuť sdělovat a diskutovat a jiným naslouchat,

c) ukončil magisterské studium, ale ještě se nehabilitoval.

Jako diskutující kdokoliv, kdo splňuje body a) + b).

Kdo je pořadatel?

Katedra bohemistiky Filozofické fakulty Univerzity Palackého,

olomoucká pobočka Jazykovědného sdružení České republiky

Jak se bude mluvit?

Česky/slovensky, anglicky

O čem se bude mluvit?

a) Referáty:

– na téma ústřední, popř. na témata příbuzná a související

b) Workshopy:

– v rámci setkání bude otevřeno několik workshopů:

1. Diachronní workshop

Robert Dittmann

 2. Čeština jako cizí jazyk

Kateřina Szokalová a Pavla Zelená

 3. Překládání v kultuře – kultura v překladu

Eva Nováková, Monika Pitnerová a Lada Rybníčková

4. Komunikace a její úskalí na hraničních rovinách fonetiky a syntaxe

Michaela Kopečková a Kateřina Danielová

Podrobnosti události

Začátek události
9. 5. 2016 0:00
Konec události
11. 5. 2016 0:00
Místo konání
tř. Svobody 26, Olomouc (Filozofická fakulta Univerzity Palackého v Olomouci)
Webové stránky
http://mladilingviste.upol.cz/
Organizátor
Filozofická fakulta Univerzity Palackého v Olomouci
Typ události
Calls for papers
Přílohy
invitation letter
zvací dopis