Objevy pod pyramidami. Výzkumy Českého egyptologického ústavu FF UK v Egyptě a v Súdánu.

Druhá část výstavního cyklu Poklady starého Egypta je připravována ve spolupráci mezi Českým egyptologickým ústavem FF UK, Náprstkovým muzeem a Regionálním muzeem v Kolíně.

Výstava Objevy pod pyramidami. Výzkumy Českého egyptologického ústavu FF UK v Egyptě a v Súdánu se věnuje významným archeologickým nalezištím na území Egypta a Súdánu, kde pracují archeologické expedice Českého egyptologického ústavu Filozofické fakulty Univerzity Karlovy v Praze (ČEgÚ). Největší pozornosti se dostává nejdůležitější z nich, na pyramidovém pohřebišti v Abúsíru, kde ČEgÚ pracuje již 55 let. Kromě hrobových komplexů členů královské rodiny a společenské elity žijících v polovině 5. dynastie (asi 2450 př. Kr.) v její centrální a hrobek kněží a úředníků doby Staré říše (asi 2700–2180 př. Kr.) v jižní části se expedice zabývá výzkumem velkých šachtových hrobek Sajsko-perské doby (530–500 př. Kr.) v západní části této lokality.

Kromě jiného jsou ve výstavě představeny i úspěchy české expedice z poslední doby, jako je objev souboru soch z hrobového komplexu princezny Šeretnebtej nebo hrobky dosud neznámé královny Chentkaus III. Další oblastí, kde expedice ČEgÚ v Egyptě působí, je el-Héz v jižní části oázy Bahréja v Západní poušti. Tam se expedice soustřeďuje na výzkum vývoje této části Sahary v Římské době a na počátku křesťanské éry. Členové ČEgÚ pracují také na dvou lokalitách v Súdánu – na Sabaloce a v Usli. Zkoumají zde reakce místních komunit na náročné přírodní podmínky v období mezolitu, egyptské Nové říše, napatské říše a v době merojské. Při práci na všech těchto unikátních lokalitách expedice ČEgÚ kromě standardních archeologických a lingvistických metod využívají široce založené mezioborové spolupráce s přírodními a technickými vědami. Vedle exponátů z fondů Náprstkova muzea asijských, afrických a amerických kultur Národního muzea bude téma představeno pomocí informačních panelů, fotografií a audiovizuálních programů.

 

foto © Martin Frouz, Archiv Českého egyptologického ústavu FF UK

Podrobnosti události

Začátek události
15. 9. 2015 0:00
Konec události
29. 5. 2016 0:00
Místo konání
Regionální muzeum v Kolíně
Webové stránky
http://www.muzeumkolin.cz/o-muzeu/expozice/
Organizátor
Český egyptologický ústav FF UK, Regionální muzeum v Kolíně, Náprstkovo muzeum asijských, afrických a amerických kultur - Národní muzeum
Typ události
Výstavy