Veřejná diskuse k záměru tzv. hotelu U Sixtů

Architektonický návrh bytového domu U Milosrdných v historickém centru Prahy představuje novostavbu, která objemem, výškou, barvou, designem i volbou místa vyvolává rozporuplné odezvy. Eskalaci závažných otázek, problémů a rozhodnutí podněcují také stavební úpravy původních historických objektů, jež jsou součástí záměru tzv. hotelu U Sixtů. Jedná se o přestavbu několika historicky i architektonicky cenných objektů na Staroměstském náměstí, v Celetné a Kamzíkově ulici, které jsou zapsané na Seznamu kulturních památek ČR. Záměr vybudovat tzv. hotel U Sixtů zahrnuje zejména budovy čp. 553, 547, 824, 1094, 551 (dvorní trakt) a čp. 556. Projektu tzv. hotelu U Sixtů bude proto věnována veřejná diskuse, jejímž cílem je poukázat na důsledky architektonické proměny kulturního dědictví historické části Prahy, a to přímo v srdci Královské cesty.

K panelové diskusi jsou přizváni:

RICHARD BIEGEL, historik umění, Ústav pro dějiny umění FF UK / Klub Za starou Prahu
FILIP DVOŘÁK, místopředseda Hospodářské komory Praha 1
JIŘÍ GEBERT, architekt, STAVOUNIE s.r.o.
PAVEL KALINA, historik umění a architektury, Ústav teorie a dějin architektury FA ČVUT
MILOŠ SOLAŘ, architekt, Oddělení architektury, Národní památkový ústav HMP
MATĚJ STROPNICKÝ, náměstek primátorky hl. m. Prahy

Hosté:
KATEŘINA KLASNOVÁ, zastupitelka MČ Praha 1
PETR MĚCHURA, historik umění, Sbor expertů pro památkovou péči MHMP
ROSTISLAV ŚVÁCHA, historik architektury, Ústav dějin umění AV ČR, v. v. i.

Moderátorka:
NAĎA HÁVOVÁ

Podrobnosti události

Začátek události
9. 9. 2015 18:30 - 20:30
Místo konání
Celetná 20, Praha 1 (Modrá posluchárna, FF UK, č. 140, 2. patro)
Typ události
Konference a přednášky
Přílohy
Pozvánka