Neformální schůzka studentů a studentek doktorského studia

diskusní témata:

– finance
– změna statutu doktorandů
– zapojení do chodu kateder a ústavů
– spolupráce s jinými institucemi (např. Akademie věd)
– zpětná vazba od oborových rad
– doktorandská konference
– celofakultní doktorské semináře
– platforma pro navazování kontaktů na projekty, granty apod.
– tematické semináře (např. na téma grantů, jejich podávání, typů atd.)

Podrobnosti události

Začátek události
10. 5. 2018 18:00
Místo konání
Hybernská 4, Praha 1 (Kampus Hybernská)
Organizátor
Doktorandi UK
Typ události
Různé