Slavery and Resistance on the High Seas

Slavery and Resistance on the High Seas

Spolek studentů historie si vás ve spolupráci s Ústavem světových dějin FF UK dovoluje pozvat na přednášku Marcuse Redikera na téma „Slavery and Resistance on the High Seas“ (Otroctví a odpor na volném moři).

Marcus Rediker will speak about the subject of his recent book: the transatlantic life and times of Benjamin Lay, an eighteenth-century Quaker dwarf who was one of the first to demand the total, unconditional emancipation of all enslaved Africans around the world. Mocked and scorned by his contemporaries, Lay was unflinching in his opposition to slavery, often performing colorful guerrilla theater to shame slave masters and insisting that human bondage violated the fundamental principles of Christianity. He drew on his ideals to create a revolutionary way of life, one that embodied the proclamation “no justice, no peace.”

Marcus Rediker bude mluvit o tématu své nejnovější knihy: transatlantický život a doba Benjamina Laye, quakerského trpaslíka z osmnáctého století, který byl jedním z prvních lidí, kteří požadovali totální, bezpodmínečnou emancipaci všech zotročených Afričanů po celém světě. Jeho současníci se mu posmívali a pohrdali jím, Lay byl ale ve svém odporu k otroctví neochvějný. Často hrál barvité guerillové divadlo, aby zostudil otrokáře a trval na tom, že se lidské otroctví protiví základním principům křesťanství. Čerpal ze svých ideálů, aby vytvořil revoluční způsob života, takový, který by byl ztělesněním výroku “žádná spravedlnost, žádný mír”.

Marcus Rediker je profesorem historie Atlantiku na univerzitě v Pittsburghu a senior research fellow na Collège d’études mondiales v Paříži. Zabývá se dějinami Atlantiku s důrazem na sociální a námořní dějiny, obchod s otroky, otrocká povstání a dějiny práce. Jeho knihy obdržely několik ocenění a byly přeloženy do patnácti jazyků.

Přednáška bude proslovena v angličtině.

Podrobnosti události

Začátek události
14. 5. 2018 19:15 - 21:00
Místo konání
nám. Jana Palacha 2, Praha 1 (FF UK, místnost č. 300)
Webové stránky
www.facebook.com/events/165409544125185/
Organizátor
Spolek studentů historie FF UK
Typ události
Konference a přednášky