Návštěva maďarského bohemisty Istvána Vöröse v Praze

V úterý 10. října 2017 v čase 9:10–10:40 v m. č. 300 v hlavní budově FF UK István Vörös prosloví přednášku Ladislav Klíma a Thomas Mann (přednášku uvede doc. PhDr. Jan Wiendl, Ph.D.). Autorské čtení Istvána Vöröse proběhne týž den od 19:30 v Café Fra (Šafaříkova 15, Praha 2).

Přednáška se uskuteční v rámci českého turné maďarského bohemisty a překladatele Istvána Vöröse u příležitosti vydání publikace Co je ironická věda (Karolinum, Praha 2017), v níž se István Vörös vydává k různým podobám české literatury ve dvacátém století a s nevšedně kritickým až ironickým – ovšem vždy osvěžujícím – pohledem se dotýká témat českého národního mýtu či sebeklamu.

István Vörös (nar. 1964 v Budapešti) se věnuje překladu české poezie a prózy, literární kritice, vědě a historii, esejistice, próze a poezii. Vystudoval maďarštinu a historii na Pedagogické fakultě a maďarštinu a češtinu na Filozofické fakultě Univerzity Lóránda Eötvöse v Budapešti. Působí jako vedoucí katedry češtiny Katolické univerzity Pétera Pázmánye tamtéž.

Do maďarštiny přeložil mj. texty Ivana Blatného, Vladimíra Holana (Mozartiana, 1993), Miroslava Holuba (Interferon čili O divadle, 1997), Petra Hrušky (Darmata, 2016), Jana Skácela, Michala Viewegha a Ivana Wernische. V češtině publikoval básnickou sbírku V okně spící (2008). V roce 2005 získal cenu Premia Bohemica. Žije v Budapešti.

Podrobnosti události

Začátek události
10. 10. 2017
Organizátor
Ústav české literatury a komparatistiky FF UK
Typ události
Konference a přednášky, Pro veřejnost
Přílohy
pozvánka