Národní informační den o grantech Evropské výzkumné rady (ERC)

Technologické centrum AV ČR ve spolupráci s Univerzitou Karlovou v Praze zvou na národní informační den o grantech Evropské výzkumné rady (ERC), který se bude konat ve středu 23. září 2015 v prostorách Akademie věd ČR (Národní 3, Praha 1). Cílem informačního dne je seznámit potenciální žadatele o granty ERC a vedoucí pracovníky institucí s filozofií ERC, zprostředkovat jim informace o profilu konkurenceschopných žadatelů, o pravidlech účasti, struktuře projektového návrhu a způsobu hodnocení. Zároveň budou představeny příklady dobré praxe zahraničních institucí z hlediska strategií pro podporu žadatelů o ERC granty a pro rozvoj a podporu talentů.

Jako přednášející vystoupí zástupci zahraničních institucí a ERC, NCP, členové hodnoticích panelů, řešitelé ERC grantů. Akce je určena jak potenciálním žadatelům o ERC granty, tak zástupcům vedení jednotlivých institucí (univerzit, ústavů AV ČR, výzkumných infrastruktur atd.). Na akci je nutné se zaregistrovat; registrace bude otevřena pouze do naplnění kapacity sálu. Akce proběhne v češtině a angličtině, tlumočení nebude zajištěno.

V rámci pracovního programu byla vyhlášena výzva pro podávání žádostí o ERC Starting granty 2016 (pro vědce 2–7 let po Ph.D., uzávěrka 17.11.2015) a 15.10.2015 bude vyhlášena výzva pro podávání žádostí o ERC Consolidator granty 2016 (pro vědce, kteří mají 7–12 let po Ph.D., uzávěrka 2.2.2016).

Na informační den bude s třítýdenním odstupem navazovat workshop pro žadatele o ERC granty v aktuálních výzvách 2016, zaměřený na psaní projektové žádosti, který bude probíhat ve dnech 15. a 16. října 2015 v Praze. Stěžejním prvkem workshopu bude práce s podpořeným ERC projektem a návazně prezentace jednotlivých projektových záměrů, k nimž žadatelé obdrží zpětnou vazbu. Workshop je kvůli účelnosti omezen na úzkou skupinu cca 20 žadatelů v aktuálních výzvách r. 2016. Podmínkou účasti je zaslání krátkého abstraktu projektu, CV a dosažených výsledků („early achievements track-record“) v anglickém jazyce, vše podle pravidel dokumentace ERC nejpozději do 28. září 2015.

Bližší informace najdete na stránkách www.h2020.cz.

Podrobnosti události

Začátek události
23. 9. 2015 9:00
Místo konání
Národní 3, Praha 1 (Akademie věd ČR, sál č. 206)
Webové stránky
www.h2020.cz/files/perutkova/program-ERC-infoden-web-1.pdf
Organizátor
Technologické centrum AV ČR, Univerzita Karlova
Typ události
Různé
Přílohy
Program