Slepice, nebo vejce? Utváření občanských postojů mladých lidí prostřednictvím občanské participace

Přednáší Mgr. et Mgr. Jan Šerek, Ph.D., z Fakulty sociálních studií Masarykovy univerzity.

Přednáška se bude věnovat otázce kauzality mezi občanskými postoji adolescentů a jejich občanskou participací. Rozvinuté občanské postoje (například pocit vlastní politické účinnosti či zájem o politiku) jsou obvykle považovány za příčinu občanské aktivity mladých lidí. Tento předpoklad se však často opírá pouze o korelační data, která neumožňují s jistotou určit, zda občanské postoje skutečně participaci předcházejí. Na příkladu vlastních longitudinálních dat bych rád ilustroval, že existují dobré důvody domnívat se, že mnohé občanské postoje adolescentů vznikají a jsou formovány až jako důsledek občanské participace. Z praktického hlediska je proto otázkou, nakolik je efektivní soustředit se v rámci posilování občanské participace mladých lidí na rozvoj jejich politických postojů a zda není prospěšnější směřovat energii především k vytváření konkrétních příležitostí pro občanskou participaci.

Podrobnosti události

Začátek události
29. 5. 2019 18:00 - 20:00
Místo konání
Národní 3, Praha 1, (Akademie věd, 2. patro, m. č. 205)
Organizátor
Sekce pro politickou psychologii při Českomoravské psychologické společnosti
Typ události
Konference a přednášky
Přílohy
Program