John Michael Coggeshall jako hostující profesor na Ústavu etnologie FF UK

John Michael Coggeshall je americký kulturní antropolog působící na Clemson University (Jižní Karolína, USA). V Praze bude hostovat v zimním semestru 2019/2020 v rámci projektu OPVVV (CZ.02.2.69/0.0/0.0/16_015/0002362). Na půdě Filozofické fakulty UK bude vyučovat dva kurzy v anglickém jazyce. První z nich bude věnován teorii a dějinám kulturní antropologie (Anthropological Theories), druhý metodologii terénního výzkumu (Ethnographic Fieldwork).

Dr. Coggeshall se zabýval výzkumem amerických etnických skupin, vlivu turismu v pobřežní oblasti Jižní Karolíny či formování genderových identit ve vězení. Mezi jeho publikace patří monografie o afroamerické komunitě v Apalačském pohoří (Liberia, South Carolina: an African American Appalachian Community, 2018), práce věnovaná vlivu různých přistěhovaleckých skupin na lidovou architekturu jižního Illinois (Vernacular architecture in Southern Illinois: the ethnic heritage with J. Nast, 1988) či studie o genderových a sexuálních identitách ve věznicích (“‘Ladies’ behind bars: a liminal gender as cultural mirror,” reprinted in The Best of Anthropology Today, ed. by J. Benthall, 2002).

Podrobnosti události

Začátek události
1. 9. 2019 0:00
Konec události
31. 1. 2020 0:00
Organizátor
Ústav etnologie FF UK
Typ události
Různé