Mezinárodní setkání mladých lingvistů

11. – 13. května 2015 v Olomouci
Dynamika přirozeného jazyka a perspektiva funkčně orientované lingvistiky

Jste srdečně zváni na setkání mladých lingvistů rozvíjející tradici započatou v roce 2000 v Ústavu pro jazyk český AV ČR v Praze a od roku 2001 pokračující na FF UP v Olomouci. Ústřední témata letošního ročníku jsou:
Jaké je další směřování lingvistky? Máme se vzdát dichotomického
pohledu na jazyk? Máme se snažit o jakési „přemostění“ mezi langue
a parole ve smyslu bridging the gap (Newmayer 2002)?
Jak zachytit a popsat dynamický a neustále se proměňující jev,
tj. přirozený jazyk?
Jak zachytit a popsat měnící se potřeby interakce a změny diskurzu (mezigenerační komunikaci, interkulturní komunikaci, mezijazykovou
komunikaci, komunikaci mezi etniky a regiony)?
Jaké jsou vztahy mezi gramatikou a strategiemi úspěšné komunikace v konkrétních situacích? Jak jazyk skutečně funguje?
Jak nám mohou sloužit jazykové korpusy? Jako zdroje dat a jako
funkční komputační nástroje pro analýzu? Jsou korpusy dostatečně reprezentativní?

Podrobnosti události

Začátek události
11. 5. 2015 0:00
Konec události
13. 5. 2015 0:00
Místo konání
Filozofická fakulta Univerzity Palackého v Olomouci Křížkovského 10, 771 80, Olomouc
Webové stránky
http://mladilingviste.upol.cz/
Organizátor
Katedra bohemistiky, Filozofická fakulta, Univerzita Palackého
Typ události
Calls for papers
Přílohy
Pozvánka