Prag – Residenz des Habsburgers Ferdinand I. 1526–1564

Ústav českých dějin FF UK zve na mezinárodní konferenci, jež se snaží upozornit na dosud opomíjené badatelské téma a přispět k poznání úlohy Prahy jako sídla Ferdinanda I. Habsburského a jeho dvora v letech 1526–1564. Jednání konference je zaměřeno mezioborově a klade důraz na srovnávací metodu. V příspěvcích z obecných, sociálních a kulturních dějin, stejně jako z dějin výtvarného umění, architektury, hudby, literatury, vědy a náboženství bude Praha představena ve vztahu k dalším středoevropským rezidencím – především k Vídni, Innsbrucku a Bratislavě.

Podrobnosti události

Začátek události
26. 3. 2015 9:00
Konec události
28. 3. 2015 13:00
Místo konání
Clam-Gallasův palác, Husova 158/20, Praha 1
Webové stránky
http://ucd.ff.cuni.cz/
Organizátor
PhDr. Jaroslava Hausenblasová, Ph.D.
Typ události
Konference a přednášky
Přílohy
Program