Lingvistické přednášky prof. dr. Jubani z Tiranské univerzity

Katedra jihoslovanských a balkanistických studií FF UK si vás dovoluje pozvat na sérii tří přednášek, které prosloví přední albanistka, prof. dr. Aljula Jubani, z Katedry lingvistiky na Fakultě historie a filologie Tiranské Univerzity v Albánii.

Program přednášek:
1/ Gjuha shqipe dhe dialektet e saj (Albanian Language and Its Dialects)
ST 22. 10. 2014 od 12:30 v místnosti 308

2/ Studimet e fonetikës akustike mbi shqipen (Acoustic Phonetics Studies of Albanian)
ST 22. 10. 2014 od 14:30 v místnosti 308

3/ Mësimdhënia e gjuhës shqipe sipas Kuadrit Europian të Referencave mbi Gjuhët (Teaching Albanian According to the Common European Framework of Reference for Languages)
ČT 23. 10. 2014 od 10:00 v místnosti 325

Přednášky budou prosloveny v angličtině.
Všechny uvedené místnosti se nacházejí v hlavní budově FF UK, nám. Jana Palacha 1/2, 116 38.

Podrobnosti události

Začátek události
22. 10. 2014 12:30
Konec události
23. 10. 2014 12:20
Místo konání
nám. Jana Palacha 2, Praha 1 (22. 10. v místnosti 308, 23. 10. v místnosti 325)
Organizátor
Katedra jihoslovanských a balkanistických studií FF UK
Typ události
Konference a přednášky