Oliver Niebuhr: On the complexity of speech

Prof. Dr. phil. Oliver Niebuhr (Univerzita Kiel, Německo): On the complexity of speech

Prvky řečové komunikace nesoucí význam jsou převážně – ne-li pravidelně – signalizovány více než jedním akustickým rysem. Nicméně komplexnost produkce a percepce významotvorných prvků je dosud často podceňována, v neposlední řadě proto, že lingvisté teprve začínají analyzovat vzorce reálné řečové komunikace v multimodálních spontánních dialozích. Přednáška se zaměří na prozodii a poskytne přehled variací jednotlivých fonetických parametrů, které vznikají v důsledku komplexní souhry s jinými parametry při signalizování významotvorných prvků v řeči.

Přednáška bude proslovena v angličtině a bude trvat přibližně 60 minut.

Podrobnosti události

Začátek události
8. 10. 2014 16:00 - 17:00
Místo konání
nám. Jana Palacha 2, Praha 1 (místnost č. 16)
Organizátor
Fonetický ústav FF UK
Typ události
Konference a přednášky
Přílohy
Plakát