Konference Ústavu pro dějiny umění FF UK „Bolest“

Konference probíhá pod záštitou ředitele Ústavu pro dějiny umění FF UK PhDr. Richarda Biegela, PhD., a ředitele Ústavu dějin umění AV ČR doc. PhDr. Tomáše Wintera, Ph.D. Konference je pořádána studenty druhého ročníku doktorského studia ÚDU FF UK ve spolupráci s Ústavem dějin umění Akademie věd.

Fyzická bolest je definována jako nepříjemný senzorický a emocionální zážitek, který je spojený se skutečným nebo potenciálním poškozením tkáně, a vyvinula se jako obranný mechanismus, který upozorňuje na nebezpečí zranění či smrti. Psychickou bolestí je míněn nepříjemný až nesnesitelný pocit duševní trýzně, jenž ve svém extrému může vést dokonce k sebevražednému jednání.

Bolest je společná všem živým organismům, je nedílnou součástí jejich života a právě fyziologická reakce na bolest představuje nejniternější a nejsilnější nepodmíněnou reakci organismu. Naopak necitlivost na bolest je další deprimující extrém. Bolest ale může být ukazatel, má obrannou a výstražnou funkci, může směřovat k jádru problému, poukazovat na možnosti řešení, má potenciál napomoci ozdravnému procesu. Bolest tedy může být i pozitivně vymezena, nebo může působit jako pozitivní stimul pro další vývoj. Důležitým faktorem bolesti je její nezměřitelnost, nepopsatelnost, svým způsobem neuchopitelnost a nedefinovatelnost. Její měření je objektivně nemožné a vždy závislé na individuálním vnímání v konkrétním čase a prostoru. Bolest je také nepřenosná, nelze se o ni fyzicky, ani psychicky podělit. A zde, v této iritující a dráždivé charakteristice, se právě otevírá široký prostor pro vědecké i humanitní obory, které se jejím popisem, klasifikací, analýzou, simulací, napodobením, kauzalitou, ale i potlačením, popřením nebo vyvoláním či vystupňováním dlouhodobě zabývají.

Tělesná i duševní bolest doprovází nejen samotné tvůrce, a to progresivní i průměrné, ale také jejich propagátory, obdivovatele i kritiky, členy jejich rodiny a přátele, kolegy, žáky či nejširší okolí a může představovat zásadní životní či tvůrčí vzpruhu nebo znamenat balancování na hraně zoufalství. Fenomén bolesti s sebou nepřináší také pouze bolest individuální – ať už tvůrčí či existenciální, stres, neklid, odříkání, nemoc a s ní bolest akutní nebo chronickou, či reakci na přítomnost smrti – ale také bolest jako obecný, celospolečenský jev, odezvu na tíživý vývoj dějin či náladu ve společnosti.

Bolest propojuje jednotlivé obory lidské činnosti – umění s psychologií, medicínu s filozofií – a mapuje tak věčný boj člověka proti ní. Je synonymem strasti a jejím protipólem či negativem je tedy slast, štěstí – společně tyto protiklady vytváří hru světla a stínu nejen v umění a literatuře, ale přeneseně i historii, od mystického prožívání bolesti a jeho opakujících se vizualizací, utrpení Krista, světic a světců prostupující náboženské umění od raného středověku až po sexuální fetišizovanou bolest přinášející v moderním světě stimulační mentální uvolnění. Spolu s proměňující se dobou se mění i způsob, jakým je bolest přijímána a vnímána a také jaká role je jí přisuzována.

Cílem konference je snaha o otevření co nejpestřejšího okruhu témat a způsobu jejich zpracování pro studenty magisterských a doktorandských studijních programů. Obecně volené téma konference umožňuje přípravu konferenčních příspěvků v oblasti dějin vizuálního umění, hudební či divadelní vědy, literatury, kulturní historie, teologie, gender studies, psychologie, estetiky, antropologie, filozofie, neurologie atd.

Přístupové údaje ke konferenci:
Join Zoom Meeting
https://cuni-cz.zoom.us/…T09
Meeting ID: 943 3458 2874
Passcode: 613562
Konferenční místnost se otevře kolem 8:30 ve středu 6. 1. 2021.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Podrobnosti události

Začátek události
6. 1. 2021 9:00 - 18:00
Místo konání
online
Webové stránky
https://fb.me/e/11ss7h407
Organizátor
Ústav pro dějiny umění FF UK ve spolupráci s Ústavem dějin umění AV ČR
Typ události
Konference a přednášky
Přílohy
Program
Plakát