Konference „Prekolonialismus, kolonialismus a postkolonialismus. Impéria a ti ostatní ve východní a jihovýchodní Evropě“

Ústav východoevropských studií a Katedra jihoslovanských a balkanistických studií FF UK v Praze vás srdečně zvou k účasti na konferenci „Prekolonialismus, kolonialismus a postkolonialismus. Impéria a ti ostatní ve východní a jihovýchodní Evropě“, která se koná dne 10. října 2014 od 10:00 hod. v hlavní budově Filozofické fakulty UK v Praze, náměstí Jana Palacha 2, Praha 1, ve třetím patře, místnost č. 313.

Program konference „Prekolonialismus, kolonialismus a postkolonialismus. Impéria a ti ostatní ve východní a jihovýchodní Evropě“

10:00
Zahájení konference (Stanislav Tumis, Hanuš Nykl, Jan Pelikán)
10:15 – 10:30
Richard Stojar: Balkán na velmocenské šachovnici (imperiální politika, boj o sféry vlivu a kolonizační snahy v 19.-20. století)
10:30 – 10:45
Ondřej Žíla: Poválečná rekonstrukce a „odložená“ postsocialistická transformace v daytonské Bosně a Hercegovině
10:45 – 11:00
Michal Pavlásek: Orientalismus, balkanismus a allochronismus: koloniální aspekty vztahu krajanů a těch, kteří je studují
11:00 – 11:15
Kateřina Králová – Nikola Karasová: Řecká krize a zahraniční intervence
11:15 – 11:30
Miroslav Šedivý: Rakousko (-Uhersko) a kolonialismus 1815-1914
11:30 – 11:45
Václav Ježek: Kypr mezi Velkou Británií a Tureckem – rozdíly v koloniální politice
11:45 – 12:00
Vincenc Kopeček – Libor Jelen, Jižní Kavkaz – od tradiční k moderní společnosti
12:00 – 12:30
Diskuse

12:30 – 13:30
Přestávka

13:30 – 13:45
Anna Sochová: Proměna arménsko-perských vztahů v 3. – 5. století
13:45 – 14:00
Marek Příhoda: Vnímání prostoru ruskými současníky Smuty
14:00 – 14:15
Hanuš Nykl, Rusko: impérium a kolonialismus

14:15 – 14:30
Stanislav Tumis, Sovětská kritika západního kolonialismu a budování multinárodního „sovětského impéria“ mezi dvěma světovými válkami
14:30 – 14:45
Igors Šuvajevs, Ruský homo imperii
14:45 – 15:00
Luboš Švec, Sovětské centrum a periferie (specifikace na pobaltské republiky)
15:00 – 15:15
Pavel Štoll, Lotyšské básnické reflexe okupace Československa v roce 1968
15:15 – 15:45
Diskuse

Podrobnosti události

Začátek události
10. 10. 2014 10:00 - 16:00
Místo konání
náměstí Jana Palacha 2, Praha 1 (místnost č. 313)
Webové stránky
uves.ff.cuni.cz/node/768
Organizátor
Ústav východoevropských studií a Katedra jihoslovanských a balkanistických studií FF UK v Praze (PhDr. Stanislav Tumis, M.A., Ph.D. + PhDr. Hanuš Nykl, Ph.D.
Typ události
Konference a přednášky
Přílohy
Program