Karolinum: ediční plán na rok 2015

Vydavatelství FF UK si dovoluje připomenout, že do 30. října 2014 přijímá návrhy do edičního plánu realizovaného Nakladatelstvím Karolinum v roce 2015. Vyplněné návrhy, včetně anotace, e-mailové adresy a označení typu publikace (u AUC časopisů nutno uvést, zdali jde o AUC Philologica či Philosophica et Historica, totéž pak u monografií do těchto řad), signované vedoucím ústavu či katedry, je třeba doručit do Vydavatelství FF UK buď osobně, nebo prostřednictvím podatelny.

Pro tituly z letošního edičního plánu, které nebudou odevzdány do konce listopadu tohoto roku a o jejichž publikaci máte nadále zájem, je nutné podat nový návrh na rok 2015.

Podrobnosti události

Začátek události
1. 9. 2014 0:00
Konec události
30. 10. 2014 0:00
Organizátor
Vydavatelství FF UK, Nakladatelství Karolinum
Typ události
Různé