Irish Theatre and Central Europe: konference projektu Irish Theatrical Diaspora

Kabinet irských studií při Ústavu anglofonních literatur a kultur zve na 11. výroční konferenci mezinárodního projektu Irish Theatrical Diaspora, kterou pořádá ve dnech 12. a 13. září v hlavní budově FF UK. Delegáti ze sedmi evropských zemí budou na konferenci přednášet a diskutovat o spojitostech mezi irským divadlem a divadelními tradicemi středoevropských zemí, zabývat se recepcí irského dramatu v Evropě a otázkami divadelního překladu.

Plenárními řečníky jsou překladatelka a teatroložka Małgorzata Semil (Varšava), překladatel a dramaturg Michael Raab (Frankfurt n. M.), dramaturg a režisér Tilman Raabke (Oberhausen) a překladatel a dramaturg László Upor (Budapešť). Jednacím jazykem konference je angličtina.

Konferenci podpořilo Ministerstvo zahraničí a obchodu Irska a irská velvyslankyně v České republice, paní Alison Kelly; akce je součástí Programu rozvoje vědních oblastí na Univerzitě Karlově č. P09, Literatura a umění v mezikulturních souvislostech (podprogram Proměny kulturních dějin anglofonních zemí: identity, periody, kánony).

Podrobnosti události

Začátek události
12. 9. 2014 9:00
Konec události
13. 9. 2014 16:30
Místo konání
hlavní budova FFUK, místnost č. 111
Webové stránky
http://ualk.ff.cuni.cz/centre-for-irish-studies/irish-theatre-conference.html
Organizátor
doc. Ondřej Pilný, PhD (ˇUALK)
Typ události
Konference a přednášky
Přílohy
Program