ZRUŠENO: Interní seminář na Ústavu bohemistických studií FF UK