Hranice technicky možného: Ke vztahu umění a techniky

Jak se s procesem tvorby vyrovnává umění a jak technika? Co se děje v okamžiku, kdy se technika vzpírá přesnému určení a kontrole tvůrce, a jaký impuls tato negace vnáší do umění?
Výzkumná skupina Teorie/filosofie médií zve na diskusi předních českých a německých teoretiků v čele s Miroslavem Petříčkem a Dietrem Merschem zaměřenou na rozdíly mezi uměleckou a technickou praxí, ale i na jejich společné rysy, na momenty ztráty kontroly, pasivity, překvapení či nezáměrnosti v procesech tvoření a výroby.

Umění a techniku lze chápat jako dva odlišné způsoby nakládání se skutečností: oproti technickým procesům následujícím jasná pravidla a jednoznačnou logiku charakterizuje proces umělecké tvorby neurčitost a negativní určení. Workshop vychází z tohoto základního paradoxu a zaměřuje pozornost na okamžiky, kdy se technika vzpírá přesnému určení a kontrole tvůrce. Reflexivní momenty vztahu tvůrce, tvoření a stvořeného v umění získávají pak význam i v kontextu techniky. Diskuse, vycházejíc z momentů ztráty kontroly, pasivity, překvapení či nezáměrnosti v procesech tvoření a výroby, vizualizace či inscenování v umění a technice, bude směřovat k problémům způsobů myšlení (tedy tvorby a myšlení jako způsobu tvoření), které by dovolily kriticky reflektovat technickou logiku a nalézt spojení mezi technikou a estetikou.

V návaznosti na filosofickou performanci nazvanou Project Golem – Uncanny Acts of Creation, která se uskuteční 25.6. 2017 v rámci 3. ročníku mezinárodní konference Performance Philosophy, se workshop zaměří na rozdíly umělecké a technické praxe a jejich společné rysy.

Workshop se koná ve spolupráci s Kompetenzzentrum Medienanthropologie, Bauhaus-Universität Weimar a Goethe-Institutem, realizován s podporou Česko-německého fondu budoucnosti, bude zdarma a veden v němčině a češtině se simultánním tlumočením.

Podrobnosti události

Začátek události
26. 6. 2017 10:00 - 20:00
Místo konání
Masarykovo nábřeží 32, Praha 1 (Goethe-Institut)
Webové stránky
http://sites.ff.cuni.cz/hranicemozneho/
Organizátor
Výzkumná skupina Teorie/filosofie médií
Typ události
Konference a přednášky, Pro veřejnost