Dr. Kateřina Šíchová (Univerzita Regensburg): Jak frazémy dělají reklamu

V rámci semináře prof. Františka Čermáka proběhne v letním semestru 2016/2017 druhé setkání zájemců z řad akademiků a doktorandů, tentokrát se zahraničním hostem. Jste srdečně zváni!

Anotace: Na výstavbě reklamního komunikátu mívají mnohdy významný podíl frazémy, často modifikované. Někdy v reklamě dokonce fungují jako její konstitutivní prvek. V této funkci se nejen podílí na konstrukci hlavního textu reklamy, ale mohou tvořit i slogan nebo jméno firmy či produktu. Na pozadí kvalitativní analýzy tištěných, rozhlasových, televizních a internetových reklam představí referát návrh na typologii těchto reklamotvorných frazémů.

Podrobnosti události

Začátek události
22. 3. 2017 9:00 - 10:30
Místo konání
nám. Jana Palacha 2, Praha 1 (FF UK, místnost 417)
Webové stránky
http://ubs.ff.cuni.cz/cs/o-katedre/interni-seminar/
Organizátor
ÚBS FF UK
Typ události
Konference a přednášky