doc. Musil: Starověká keramika jako historický pramen (přednáška v Národní galerii)

Starověká keramika jako historický pramen

přednáší doc. PhDr. Jiří Musil, Ph.D. z Ústavu pro klasickou archeologii FF UK

Nádoby z pálené hlíny provázejí lidstvo již několik tisíciletí a jsou na první pohled snad skromným artefaktem, který v sobě však skrývá cenné informace. Jejich užívání bylo ve starověku široké: počínaje prostými tvary pro přípravu a konzumaci jídla a nápojů, přes transportní obaly (amfory) až po luxusní bohatě zdobenou keramiku. Díky tomu je starověká keramika důležitá nejen pro chronologii, ale je též zajímavým dokladem uměleckého řemesla od období archaického Řecka po období pozdního Říma v 6. století po Kr. Přednáška se zaměří na několik hlavních keramických skupin: černo- a červenou figurálně dekorovanou keramiku, dále zmíní výraznou změnu v produkci, datovanou do 3. – 2. století př. Kr., kdy se pro urychlení výroby začaly používat formy, nesoucí reliéfní dekoraci. Následně se mění též způsob vypalování a zbarvení keramických nádob, kdy červeně listrované zboží postupně proniká z východního Středomoří do Itálie, severní Afriky a v době římské také do nově založených zaalpských provincií. Tato keramika, označovaná konvenčně terra sigillata, představuje luxusní nádoby, často reliéfně zdobené, které byly oblíbené nejen v provinciích, ale také v barbariku. Přednáška podá přehled hlavních keramických skupin 6. století př. Kr. do 4. – 5. století po Kr. a zhodnotí nejen jejich ekonomický význam, ale též přinese základní přehled o jejich chronologii.

Přednáška je součástı́ cyklu „Svět bohů a lidı́ – Přı́běhy starověkého světa“

Cena: základní 60 Kč / snížená 40 Kč (zdarma pro studenty FF UK)
Místo setkání: lektorský ateliér, 2. patro paláce Kinských

Podrobnosti události

Začátek události
22. 4. 2015 16:30 - 18:00
Místo konání
Staroměstské náměstí 12 (palác Kinských)
Webové stránky
www.ngprague.cz/program-detail/staroveka-keramika-jako-historicky-pramen/
Organizátor
Ústav pro klasickou archeologii FF UK a Národní galerie
Typ události
Konference a přednášky