dr. Kysela: Periferie periferií řeckého umění a jejich periferie (přednáška v Národní galerii)

Periferie periferií řeckého umění a jejich periferie

Dr. Jan Kysela, Ústav pro klasickou archeologii FF UK

Rozkvět výtvarné kultury antického Řecka je s jistým časovým odstupem provázeno podobnými jevy v dalších oblastech Středomoří a posléze i pevninské Evropy. Postupně tak vznikají specifická umění Etrusků, Italiků, Iberů a Keltů. Řecké umění je v těchto jednotlivých výtvarných tradicích často přítomno motivy, stylovými prvky, narativními náměty či jen články výzdobných prvků. Cesty těchto vzorů jsou přitom jen zřídka přímočaré, vzory jsou na nich podrobovány tranformacím a výběrům, v prostředí přijímajících kultur se jim dostává nových funkcí a nových významů. Neřecké kultury Evropy tak mísí řecké impusly (či jejich odlesky) s vlastní výtvarnou tradicí a specifickými fukncemi, které mělo umění v jejich společnosti plnit. Spíše než ke vzniku barbarisovaných versí řeckého vzoru tak často dochází ke vzniku jedinečných a originálních výtvarných děl a výtvarných tradic.

Přednáška je součástı́ cyklu „Svět bohů a lidı́ – Přı́běhy starověkého světa“
Cena: základní 60 Kč / snížená 40 Kč (zdarma pro studenty FF UK)

Podrobnosti události

Začátek události
25. 3. 2015 16:30 - 18:00
Místo konání
Staroměstské náměstí 12 (palác Kinských)
Webové stránky
www.ngprague.cz/program-detail/periferie-perferii-reckeho-umenim-a-jejich-periferie/
Organizátor
Ústav pro klasickou archeologii FF UK a Národní galerie
Typ události
Konference a přednášky