doc. Jiří Špička: Petrarca a výstup na horu Mont Ventoux

Přednáška bude věnována literárním, životopisným a filosofickým aspektům slavného Petrarkova dopisu o výstupu na horu Mont Ventoux v Provenci. Přednáší doc. Jiří Špička z Univerzity Palackého v Olomouci.

Přednáška se uskuteční v rámci cyklu Komparatistika v pohybu.

Komparatistika v pohybu: Možnosti, perspektivy a přesahy v současném zkoumání literatury

Interdisciplinární kurz je určen širokému okruhu studentů i pedagogů, především z řad filologických a uměnovědných oborů, ale také zájemcům o filozofii, estetiku a kulturní dějiny. V pravidelných intervalech bude uvádět významné badatelské osobnosti z českých institucí i ze zahraničních univerzit, originální témata, jimiž se zabývají, a nové koncepce literární vědy v širším pojetí a s přesahy do dalších oborů.

Forma:
přednáška 90 min., včetně prostoru pro diskusi (pro přednášející z českých institucí)
přednáška 90 min. a navazující seminář (pro přednášející pozvané v rámci programu Erasmus)

Studenti za tento předmět mohou získat atestaci.
Cyklus je podpořen z rozvojových prostředků Univerzity Karlovy v Praze.

Podrobnosti události

Začátek události
5. 3. 2014 15:50 - 17:20
Místo konání
Filozofická fakulta UK, nám. Jana Palacha 2, posluchárna č. 18
Webové stránky
https://is.cuni.cz/studium/predmety/index.php?do=predmet&kod=AKM500141
Organizátor
Ústav české literatury a komparatistiky FF UK
Typ události