prof. Petr Kyloušek: Dynamika vztahu mezi centrem a periferií: případ francouzsko-kanadské a quebecké literatury

V úvodní části se výklad zaměří na ontologické a axiologické aspekty vztahu mezi centrem a periferií. Příklad autonomizace francouzsko-kanadské literatury pak osvětlí dynamiku vztahu mezi centrem a periferií v diachronním pohledu. Ve třetí části se poukáže na to, jak proměny vztahu mezi centrem a periferií ovlivňují literární metadiskurz a označení literárních směrů. Přednáší prof. Petr Kyloušek z Masarykovy univerzity Brno.

Přednáška se uskuteční v rámci cyklu Komparatistika v pohybu.

Komparatistika v pohybu: Možnosti, perspektivy a přesahy v současném zkoumání literatury

Interdisciplinární kurz je určen širokému okruhu studentů i pedagogů, především z řad filologických a uměnovědných oborů, ale také zájemcům o filozofii, estetiku a kulturní dějiny. V pravidelných intervalech bude uvádět významné badatelské osobnosti z českých institucí i ze zahraničních univerzit, originální témata, jimiž se zabývají, a nové koncepce literární vědy v širším pojetí a s přesahy do dalších oborů.

Forma:
přednáška 90 min., včetně prostoru pro diskusi (pro přednášející z českých institucí)
přednáška 90 min. a navazující seminář (pro přednášející pozvané v rámci programu Erasmus)

Studenti za tento předmět mohou získat atestaci.
Cyklus je podpořen z rozvojových prostředků Univerzity Karlovy v Praze.

Podrobnosti události

Začátek události
12. 3. 2014 15:50 - 17:20
Místo konání
Filozofická fakulta UK, nám. Jana Palacha 2, posluchárna č. 18
Webové stránky
http://cl.ff.cuni.cz/cs/ustav/projekty/komparatistika-v-pohybu/
Organizátor
Ústav české literatury a komparatistiky FF UK
Typ události