Den otevřených dveří FF UK 2020

Začátkem každého kalendářního roku probíhá na Filozofická fakulta Univerzity Karlovy den otevřených dveří. V roce 2020 se uskuteční v sobotu 11. ledna v hlavní budově FF UK na nám. Jana Palacha 1/2 (Praha 1).

Tato akce je každoročně určena nejen zájemcům o bakalářskou formu studia, ale na prezentacích jednotlivých otevíraných programů se mohou o podmínkách studia informovat i zájemci o navazující magisterské studium. Kromě přednášek o všech otvíraných bakalářských a magisterských programech budou připraveny i prezentace studentských spolků a Studentské rady FF UK, kde si uchazeči mohou neformálně promluvit se současnými studenty různých programů.

Upozorňujeme, že v průběhu akce budou za účelem zpravodajství pořizovány obrazové či zvukové záznamy.

Těšíme se na setkání!

Podrobnosti události

Začátek události
11. 1. 2020 10:00 - 18:00
Místo konání
nám. Jana Palacha 1/2, Praha 1 (hlavní budova FF UK)
Webové stránky
https://www.ff.cuni.cz/fakulta/o-fakulte/pravidelne-akce/den-otevrenych-dveri/
Organizátor
Filozofická fakulta Univerzity Karlovy
Typ události
Pro veřejnost