CfP: Za obzory revoluce v Rusku: narativy, prostory koncepce – 100 let od události

Spolek studentů historie FF UK ve spolupráci s Filozofickou fakulty Univerzity Karlovy, Institutem pro studium strategických regionů Univerzity Karlovy, Filosofickým ústavem Akademie věd ČR a Ústavem pro studium totalitních režimů vyhlašuje následující Call for Papers:

Konference ke stému výročí událostí v Rusku se zaměří na jednotlivé vrstvy recepce, komemorace a performance revolučních myšlenek, obrazů a praxí v prostoru střední a východní Evropy.

Vypuknutí socialistické revoluce v jednom z nejméně industriálně rozvinutých regionů Evropy bylo pro současníky stejně překvapující jako destabilizační potenciál nových revolučních myšlenek v následujícím období občanské války. Důsledky revoluce a porevolučního vývoje se naplno projevily zejména v nástupnických státech rakouského impéria – Polsku, Československu nebo Maďarsku. Kromě bezprostředního vlivu revolučních událostí se zaměříme na transfer a proměny funkcí idejí, konceptů a praxí revoluce v rámci ruského, resp. sovětského impéria, zejména v regionu středovýchodní Evropy.

Cílem konference bude nahlížet na revoluci z perspektivy její nejednoznačnosti v samotném počátku. Soustředíme se na vývoj událostí v roce 1917, na střednědobé sociální a ekonomické důsledky revolučního roku a dlouhodobou rekonfiguraci mocenského a politického prostoru.

Konference si bude klást následující otázky: Jak a jakými směry se šířilo revoluční násilí? Jaké revoluční koncepce se po občanské válce staly základem hegemonního ideologického instrumentária stalinského impéria? Jak se proměňovaly obrazy ruské revoluce v rámci dominantních diskurzů státně socialistických diktatur v post-stalinském období? Co zbylo z revolučních myšlenek v tzv. post-ideologickém období po „konci dějin“ v roce 1989?

Konference bude mít interdisciplinární charakter a bude se dotýkat oblastí filosofie, politologie, kultury a umění, historiografie a dalších společenských a humanitních disciplín, které se budou vázat zejména k následujícím tématům:

Narativy ruské revoluce

Historiografické koncepty; klíčové debaty; soudobé interpretace; interpretační roviny a proměny obrazů a funkcí ruské revoluce v kulturách středovýchodní Evropy.

Ruské revoluce v čase a prostoru

Revoluce a ruské impérium (Ruské revoluce 1905-1917); performance a topografie šíření revoluční praxe; stránky a vrstvy historické paměti; komemorační rituály a místa paměti ruské revoluce.

Koncepty a interpretace ruské revoluce

Ruská koncepce revoluce a její recepce; životaschopnost idejí ruské revoluce; odraz a dopady ruské revoluce v československém (resp. české a slovenském) a středo a východoevropském intelektuálním prostředí.

Na základě vybraných příspěvků konference bude vydána autorsky vedená kolektivní monografie. Organizátoři si vyhrazují právo kdykoliv odstoupit od záměru vydat publikaci.

Konference se uskuteční 7.11. – 10.11.2017 v prostorách hlavní budovy Filozofické fakulty UK (nám. Jana Palacha 2, Praha 1)

Konferenční poplatek činí 1300 Kč (slavnostní recepce, konferenční servis, 4x coffee break, 2 x oběd).

U studujících prezenčních programů je možno konferenční poplatek odpustit a zažádat o příspěvek na dopravu a ubytování.

Konferenčním jazykem je čeština a angličtina.

řípadné zájemce prosíme o zaslání návrhu příspěvku, obsahujících kromě názvu a stručné anotace (150-200 slov) kontaktní údaje, strukturovaný životopis a seznam 5 nejvýznamnějších publikací za posledních 10 let, do 15. května 2017 na kontaktní email organizátorů.

Autoři vybraných příspěvků budou kontaktováni do 30. června 2017.

Termín odevzdání finálních konferenčních příspěvků v rozsahu maximálně 5 500 slov je 15. října 2017.

Organizátoři si vyhrazují právo na výběr příspěvků.

Termín odevzdání příspěvků pro případnou publikaci v monografii (v rozsahu 7-10 tis. slov) je 31. leden 2018.

Kontakt: conference.17@ffabula.cz

Podrobnosti události

Začátek události
15. 5. 2017
Místo konání
nám. Jana Palacha 2, Praha 1 (Filozofická fakulta UK)
Webové stránky
www.ffabula.cz/revolution
Organizátor
Spolek studentů historie FF UK
Typ události
Calls for papers