Afektivní, smyslové a personální předpoklady hmotné architektury v úvahách Jana Patočky

Druhá z cyklu přednášek pořádaných studentským spolkem Katharsis ve spolupráci s Galerií Jaroslava Fragnera. Cyklus Estetika prostoru/Prostor estetiky reflektuje interakci člověka s jeho okolím a estetické aspekty tohoto vztahu. Přednáška se bude zabývat Patočkovým pojetím vztahu prostoru jako primordiální architektury smyslových polí a jejích afektivních a personálních polarit k hmotné architektuře. Poukáže na to, že v Patočkově pojetí představuje hmotná architektura, s níž je neodmyslitelně spojena dualita vnitřku a vnějšku, rozvinutí ontologických daností primordiální architektury.

Podrobnosti události

Začátek události
21. 3. 2017 19:00 - 21:00
Místo konání
Galerie Jaroslava Fragnera
Webové stránky
https://www.facebook.com/fragnerka
Organizátor
Katharsis - spolek studentů estetiky
Typ události
Konference a přednášky
Přílohy
Plakát