CfP: Krize racionality z pohledu rétoriky, umění a věd o kultuře

Kreativní laboratoř FF UK ve spolupráci s programem PROGRES Q14 Univerzity Karlovy Krize racionality a moderní myšlení a se studentským spolkem Praxis vyhlašuje Call for Papers na mezioborovou konferenci, která se bude konat v 22.–23. května 2017 v místnosti 104 hlavní budovy FF UK (nám. Jana Palacha 2, Praha 1).

Abstrakt

Od samého vzniku naší civilizace slyšíme opakovaná varování před hrozící krizí racionality. Platí však, že tato varování nabyla nových významů během historického období, které – jako doba moderní a současná – pomocí racionality definuje samu civilizaci. Moderní a současný postoj k racionalitě i k otázce jejích mezí přitom spojuje racionalitu se standardy exaktních a technických věd a její krize pak s mezemi čistě kvantitativních vysvětlení, na základě čehož bývá racionalita také ostře vymezována vůči rétorice a afektivitě, jak je tradičně nacházíme v takových oblastech ducha, jako jsou umění, politika či náboženství. Důsledkem je, že jsou vývoj i krize v těchto i dalších oblastech lidské zkušenosti a činnosti chápány jako nesouvisející, a zapomíná se, že samotné vymezení racionality má nutně svou rétorickou dimenzi, která se vymyká čistě racionální kontrole, např. matematické a logické formalizaci.

V tomto rámci vyvstávají konkrétní otázky konference: Jaké jsou současné podoby racionality i diagnóz její krize? Do jaké míry jsou řešení krizí rétorická, ať už v pozitivním, či v negativním smyslu? Jak je krize racionality vnímána a reflektována z perspektivy různých humanitních věd a věd o kultuře? Jak reflektuje tuto situaci umění a jaká role připadá náboženství? Jaký je z hlediska krize racionality vztah racionality a afektivity?

Cílem konference je v první řadě podat dostatečnou teoretickou reflexi pojmu racionality a její současné krize z perspektivy co nejširšího spektra humanitních věd, v druhé řadě pak na bázi konkrétní spolupráce různých konceptů racionality navrhnout věcná řešení, jak krizi racionality či racionalit překonat či plodně využít v náš prospěch.

Příspěvky

Deadline odevzdání abstraktů prodloužen na 12. 4. 2017.

V případě zájmu o přednesení příspěvku zašlete abstrakt v češtině o maximálně 500 slovech do 12. 4. 2017 na adresu krizeracionality@gmail.com. Předpokládá se, že přednášky budou trvat ca 30 minut včetně diskuse. Rozhodnutí o přijetí příspěvku bude zasláno do 20. 4. 2017.

Zvaní řečníci

Libuše Heczková

Tomáš Klír

Markéta Křížová

Petr Mareš

Karel Thein

Programový výbor

Josef Vojvodík, Martin Procházka, Olga Lomová, Vojtěch Kolman, Eva Voldřichová-Beránková

Organizační výbor

spolek Praxis

voicepraxisFF-9709-version1-FFUK_logo_kratke_barevne

Podrobnosti události

Začátek události
12. 4. 2017
Místo konání
nám. Jana Palacha 2, Praha 1 (FF UK, m. č. 104)
Organizátor
Praxis
Typ události
Calls for papers