CFP – Konference mladých slavistů

Již patnáctý ročník Konference mladých slavistů, tentokrát na téma: „Rusko a slovanský svět: staletí soužití a střetů“, se uskuteční 19.–20. března 2020. Možnost přihlásit se máte do 20. prosince 2019!

Sekce konference: JAZYK – LITERATURA – HISTORIE – OSTATNÍ – POSTERY

Cílem akce je umožnit setkávání mladých odborníků do 35 let, vytvořit prostor pro prezentaci výsledků jejich badatelské činnosti a fórum pro konfrontaci rozmanitých vědeckých metod a pohledů na slovanský areál. Z tohoto důvodu jsou zváni studenti z ostatních slavistických pracovišť v ČR i ze zahraničních univerzit. Účastníkům konference se tedy nabízí rovněž příležitost navazovat kontakty, které se mohou stát základem pro budoucí mezinárodní spolupráci mladé generace badatelů.

Účast na konferenci spočívá v přednesení referátu v rozsahu 15–20 minut. Jednacími jazyky jsou všechny jazyky slovanské. Účastníkům, kteří referát zpracují do podoby ucelené studie, bude nabídnuta možnost publikovat text v recenzovaném sborníku.

Více informací (a formulář přihlášky) na: https://slavkonf.ff.cuni.cz/cs/o-konferenci/
nebo na https://www.facebook.com/SLAVKONF/

Podrobnosti události

Začátek události
15. 11. 2019 0:00
Konec události
20. 12. 2019 0:00
Místo konání
nám. Jana Palacha 2, Praha 1 (hlavní budova FF UK)
Webové stránky
https://slavkonf.ff.cuni.cz/cs/o-konferenci/
Organizátor
Ústav východoevropských studií FF UK
Typ události
Calls for papers
Přílohy
Plakát