Česká společnost a kultura v osmdesátých letech dvacátého století

Osmdesátá léta dvacátého století jsou dnes v české společnosti chápána ambivalentně; jednak jako závěrečné období socialistického státního zřízení v Československu, které bylo doprovázené celkovým společenským i ekonomickým úpadkem, současně však také jako příjemná doba pro „obyčejný“ každodenní život spojená s relativní saturací materiálních a kulturních potřeb a narůstající plurality životních stylů. Toto ambivalentní vnímání osmdesátých let je dokladem opožděného nástupu domácí ostalgie a s ní související retrovlny, i dokladem vzrůstajícího významu této dekády pro pochopení společenských a kulturních procesů dneška. Na konferenci budeme k tématu přistupovat z pohledu široce pojatých kulturních dějin, které obsáhnou příspěvky z oboru historie, etnologie, literárních dějin, sociologických a uměnovědných témat. Vybrané příspěvky z konference budou publikovány v recenzované kolektivní monografii, která vyjde péčí Národního muzea v roce 2015 (účastnický poplatek se nevybírá).

Podrobnosti události

Začátek události
5. 12. 2014 9:00
Konec události
6. 12. 2014 12:00
Místo konání
Národopisném muzeu-Musaion, Letohrádek Kinských, Kinského zahrada 98, Praha 5
Organizátor
Ústav etnologie FF UK - Oddělení novodobých českých dějin HM Národního muzea
Typ události
Konference a přednášky
Přílohy
Jiné