Trója. Mýtus věčně živý

Úvodní přednášku nového cyklu ve spolupráci s Národní galerií Svět bohů a lidí – Příběhy starověkého světa přednese doc. PhDr. Peter Pavúk, Ph.D.

Fascinace homérskou Trójou neuhasíná ani tři tisíce let od vzniku slavných eposů Ilias a Odyssea. Přednáška přiblíží jednak dějiny výzkumu této lokality včetně osobností archeologů jako Heinrich Schliemann nebo Carl Blegen, ale především se zaměří na nejnovější stav archeologického bádání na této lokalitě, kde mezi lety 1988 až 2012 proběhl systematický výzkum pod vedením Univerzity v Tübingen.

Vývoj trojského příběhu lze svým způsobem rozdělit do tří cyklů: Do prvního spadá takříkajíc reálná a později opěvovaná Trója doby bronzové, která vyvrcholila trojskou válkou. Druhý cyklus zahrnuje řecko-římské město Ilios, které vzniklo na ruinách Tróje a které bylo zodpovědné pokud ne přímo za vytvoření trojského mýtu, tak určitě za jeho udržování po dobu antiky. Pád římské říše nepřímo znamenal také konec Ilionu, avšak mýtus žil dále, a jeho pozdější recepce od středověku po dnešek tak představuje pomyslný třetí cyklus.

Vstupné: 60 Kč / snížené 40 Kč / ZDARMA pro studenty FF UK

Podrobnosti události

Začátek události
22. 10. 2014 16:30 - 18:00
Místo konání
Staroměstské náměstí 12, Praha 1 (Palác Kinských)
Webové stránky
www.ngprague.cz/program-detail/troja-mytus-vecne-zivy/
Organizátor
Ústav pro klasickou archeologii FF UK
Typ události
Konference a přednášky