Béowulf v překladu Jana Čermáka

Představení nového vydání staroanglického eposu Béowulf, který poprvé česky vyšel až po více než tisíci letech od doby svého vzniku roku 2003 v překladu a s komentáři Jana Čermáka.

Přítomná podoba knihy představuje rozšířené a upravené druhé vydání skladby s ilustracemi Františka Štorma a v grafické úpravě Jana Franty.

Béowulf je nejstarší z velkých básnických skladeb anglické literatury, která vznikla patrně na přelomu osmého a devátého století v anglosaské Anglii (jejíž dějiny se tradičně rámují lety 449–1066) a dochovala se v jediném rukopisu z doby kolem roku 1000. Děj skladby vyrůstá ze starogermánských lidových pověstí a využívá motivů z mýtů i povětšinou ústně předávaných hrdinských písní (řada z nich se objevuje i v literárních památkách germánského Severu po roce 1200). Osu děje představují tři hrdinské souboje starogermánského válečníka Béowulfa, který dal básnické skladbě jméno: nejprve s obrem Grendelem, posléze jeho matkou a nakonec s ohnivým drakem. Děj skladby zasadil její neznámý tvůrce do meditativního rámce, jehož tématem je vztah anglického křesťana sklonku prvního tisíciletí ke vznešené, avšak pohanské starogermánské minulosti.

Podrobnosti události

Začátek události
26. 6. 2020 17:00 - 20:00
Místo konání
Hybernská 4, Praha 1 (Kampus Hybernská, hlavní sál)
Webové stránky
www.facebook.com/events/2988726304514052/
Organizátor
Ondřej Tichý
Typ události
Pro veřejnost