Základní dokumenty o přijímacím řízení

Kontakt

Oddělení přijímacího řízení a vnějších vztahů

+420 221 619 330, 333

prijimacky@ff.cuni.cz

Dodatečné přijímačky

Přihláška ke studiu

Přihlášku k dodatečnému přijímacímu řízení (Bc. a Mgr.) pro akad. rok 2017/2018 je možné podávat do 28. 8. 2017.

Žádost o náhradní termín

Žádost o modifikaci přijímací zkoušky

Žádost o prominutí přijímací zkoušky

Výsledky přijímacího řízení 2017-2018:

Informace k podmínkám přijímacího řízení pro ak. rok 2017/2018:

Obecné podmínky
Oborové podmínky
Ostatní dokumenty