Přijímací řízení

Kontakt

Oddělení přijímacího řízení a vnějších vztahů

+420 221 619 330, 333

prijimacky@ff.cuni.cz

Přihláška ke studiu

Přihlášku pro akad. rok 2017/2018 je možné podávat do 28. 2. 2017 (bakalářské studium), 31. 3. 2017 (navazující magisterské studium) a 30. 4. 2017 (doktorské studium)

Žádost o modifikaci přijímací zkoušky

Žádost o prominutí přijímací zkoušky