XVII. kongres AIFREF: Kvalita života dnešního dítěte

Pozornost bude upřena především na zdravé děti vyrůstající v běžných rodinách, na otázky týkající se jejich každodenního života, podmínky pro jejich zdravý vývoj, na problémy, které ovlivňují kvalitu prožívání jejich dětství. AIFREF se dlouhodobě zaměřuje na posilování kvality rodiny v rovině prevence, intervence i výzkumu, vydává vlastní odborný časopis La Revue internationale de l’éducation familiale a vytváří mezinárodní síť center Le RICE, Réseau International des Cités de l’Education.

Účast přislíbila řada skvělých odborníků. Pro členy této mezinárodní asociace to představuje kongres možnost více poznat odbornou práci kolegů ze střední Evropy a naopak.

Podrobnosti události

Začátek události
18. 5. 2017 0:00
Konec události
20. 5. 2017 0:00
Místo konání
Ovocný trh 5, Praha 1 (Karolinum)
Webové stránky
http://www.aifref2017prague.cz
Organizátor
pod záštitou Katedry psychologie FF UK, ČMPS a UPA ČR
Typ události
Konference a přednášky