Tomáš Garrigue Masaryk and Charles University

FFUK and the ECES program present the third lecture in an annual lecture series. This year’s theme is „University and Republic“ in honor of the 100th anniversary of the founding of Czechoslovakia.

How it could be that Tomáš Garrigue Masaryk, born in Moravia and educated and working at the Vienna University, was appointed as a university professor in Prague? This lecture explains the position of the Prague University during the time of national struggles between the Czech and German nation in Bohemian lands after 1848. The arrival of Tomáš Garrigue Masaryk in connection with the division of the Prague University in 1882, his role at the university, and his political and cultural activities in Prague was an important new impulse for the Czech national movement leading up to the foundation of the independant Czechoslovak Republic in 1918.

The lecture will be given by PhDr. Milada Sekyrková, CSc., Institute of the History of Charles University and Archive of Charles University

The lecture will be given in English.


FFUK a program ECES představují třetí přednášku v roční přednáškové sérii. Letošním tématem je „Univerzita a republika“ na počest stého výročí založení Československa.

Jak se mohlo stát, že Tomáš Garrigue Masaryk, narozený na Moravě, který studoval a později i pracoval na univerzitě ve Vídni, byl jmenován profesorem v Praze? V této přednášce se zaměříme na postavení pražské univerzity v době národních bojů mezi Čechy a Němci v českých zemích po roce 1848. Příchod Tomáše Garrigue Masaryka v souvislosti s rozdělením pražské univerzity v roce 1882, jeho role na univerzitě a jeho politická a kulturní činnost v Praze byla důležitým impulsem pro české národní hnutí, které vedlo až k založení samostatné Československé republiky v roce 1918.

Přednášku povede PhDr. Milada Sekyrková, CSc., z Ústavu dějin Univerzity Karlovy a archivu Univerzity Karlovy

Přednáška bude v anglickém jazyce.

Podrobnosti události

Začátek události
28. 11. 2018 19:30 - 21:00
Místo konání
room 104
Webové stránky
www.facebook.com/events/313135305895293/
Organizátor
ECES - Zahraniční oddělení FF UK
Typ události
Konference a přednášky
Přílohy
Program