Sto let slovenistiky na Univerzitě Karlově v Praze / Sto let slovenistike na Karlovi univerzi v Pragi

Mezinárodní sympozium Sto let slovenistiky na Univerzitě Karlově v Praze / Sto let slovenistike na Karlovi univerzi v Pragi se koná u příležitosti 100. výročí zahájení výuky slovinského jazyka na Filozofické fakultě Univerzity Karlovy v Praze. Příspěvky českých i zahraničních odborníků budou rozděleny do několika sekcí, týkajících se historie slovenistiky a slavistiky na FF UK, historie slovinsko-českých styků v oblasti jazykovědy a literární vědy, a slovenistiky ve středoevropském prostoru.
V rámci sympozia bude také otevřena výstava k 100. výročí výuky slovinštiny na FF UK v Praze v přízemí hlavní budovy FF UK a odhalena bude pamětní deska prof. Matije Murka na budově Slovanského ústavu AV ČR.

Podrobnosti události

Začátek události
6. 11. 2014 9:00
Konec události
7. 11. 2014 17:00
Místo konání
Šporkův palác, Hybernská 3, m. č. 303
Organizátor
Katedra jihoslovanských a balkanistických studií FF UK v Praze ve spolupráci s Literárněvědnou společností v Praze a Centrem pro slovinštinu jako druhý/cizí jazyk na FF Univerzity v Lublani
Typ události
Konference a přednášky
Přílohy
Program