Soutěž studentských prací na téma „Dačického dům“ s možností stipendijních pobytů

Město Kutná Hora v příštím roce oslaví čtvrtstoletí od zápisu města na seznam kulturního dědictví a při této příležitosti pořádá i celostátní soutěž odborných prací pro studenty vysokých škol. Jednotícím tématem soutěže bude rodný dům Mikuláše Dačického. Právě ten se stane v prosinci 2020 místem, kde budou oceněni nejlepší autoři vybraní odbornou porotou a kde se veřejnosti na konferenci představí vybrané příspěvky a z nich sestavený sborník. Univerzitní studenti navíc budou mít možnost získat na jaře 2020 týdenní stipendijní pobyty přímo v Dačického domě, kde budou moci na svých textech pracovat.

Dačického dům v Kutné Hoře, který funguje jako prezentační centrum českých památek UNESCO, bude na podzim 2020 jedním z center oslav 25 let města na prestižním seznamu kulturního dědictví. Právě tento konkrétní historický objekt se proto stane tématem bádání pro studenty historie, dějin umění a dalších příbuzných oborů, kteří mohou soutěžit o ceny s texty, jejichž tématem může být dům samotný a jeho osudy nebo jeho jednotliví majitelé.

„Chtěli jsme udělat soutěž pro studenty atraktivnější, proto deseti vybraným zájemcům s nejlepšími projekty nabídneme krátké stipendijní pobyty s ubytováním zdarma přímo u nás v Dačického domě. Myslíme si, že místní genius loci může být velkou inspirací, navíc zde budou mít mladí autoři přístup k archivním materiálům,“ říká Eva Novotná z pořádající Nadace Kutná Hora – památka UNESCO.

Nadace již v říjnu oslovila s informacemi o soutěži dvacítku českých vysokých škol. Řada vedoucích jednotlivých kateder už o podmínkách informovala své studenty, kteří mohou své práce odevzdávat do 30. června 2020. Porota, mezi jejímiž členy budou jak zástupci nadace a města Kutná Hora, tak respektované regionální osobnosti a nezávislí odborníci, o oceněných autorech rozhodne v září 2020. Vítěz si odnese finanční odměnu ve výši 5000 Kč a další věcné ceny, oceněni budou i autoři, kteří skončí na druhém a třetím místě.

Vyvrcholením soutěže bude odborná konference, která se uskuteční 9. prosince 2020 a bude otevřená široké veřejnosti. Autoři nejlepších příspěvků si v jejím úvodu převezmou ocenění a budou osobně prezentovat své články. Na místě bude pokřtěn i nově vydaný sborník. Předpokládáme, že konference odstartuje další odborné diskuse a stane se místem setkání představitelů města s občany, rodáky, talentovanými mladými vědci a jejich pedagogy.

Podrobné informace o soutěži

Kontaktní osoba:

Eva Novotná

telefon: 605 900 486

e-mail: eva.novotna@dacickehodum.cz

Podrobnosti události

Začátek události
20. 11. 2019 0:00
Konec události
30. 6. 2020 0:00
Webové stránky
http://www.nadaceunescokh.cz/cs/33-soutez-studentskych-praci/
Organizátor
Nadace Kutná Hora – památka UNESCO
Typ události
Stipendia, oborové nabídky a soutěže
Přílohy
Podrobné informace o soutěži