Setkání Asociace učitelů španělštiny v České republice

Svojí návštěvou nás poctí a představí se nám JE pan Ángel Lossada Torres Quevedo, nový velvyslanec Španělska v České republice, a paní Amaya Cal Linares, nová atašé pro vzdělávání španělského velvyslanectví.
Ústav translatologie FF UK představí Petra Mračková Vavroušová s příspěvkem nazvaným Mezikulturní komunikace: Španělština pro překlad a tlumočení.
Ze Španělska přijede Fernando Cid Lucas a průřezově nám představí mladou španělskou poezii a aktuálně vycházející antologie. Součástí prezentace bude komentovaná četba vybraných textů, které budou účastníkům v tištěné podobě k dispozici.
Didaktice překladu se ve svém příspěvku Překlad a tlumočení jako pátá řečová dovednost bude věnovat David Mraček.
Odpolední část bude věnována novým mezinárodním jazykovým zkouškám SIELE, které rámcově představí Francisco Javier López Tapia, nový vedoucí studijního oddělení pražského Instituto Cervantes.
Sobotní profesní setkání zakončí seminář věnovaný španělské gramatice. Ten si připraví zkušení lektoři Javier González Lozano z Ústavu románských studií FF UK a Juan García-Romeu z pražského Instituto Cervantes.

Podrobnosti události

Začátek události
23. 3. 2019 10:00 - 15:30
Místo konání
Hybernská 3, Praha 1 (Šporkův palác)
Organizátor
Ústav translatologie FF UK, Kruh moderních folologů (KMF), Asociace učitelů španělštiny (AUŠ-APE)
Typ události
Konference a přednášky
Přílohy
Program