Šamanismus a neošamanismus: tradice, transformace a praxe

Předmětem kurzu je analýza a interpretace šamanismu, který je prezentován jako svébytný náboženský fenomén, jenž představuje významnou sociokulturní a spirituální tradici existující v mnoha světových kulturách. V současné době dochází k revitalizaci tradičního šamanismu v podobě neošamanismu. Řada lidí přijímá nebo se stylizuje do role šamana a šamanismus považují za styl života, jenž v současném světě představuje alternativní zdroj poznání odhalující původní lidskou přirozenost, alternativní stavy vědomí, náboženskou zkušenost, mystiku, tradiční moudrost a autentické sepětí člověka s přírodou. Kurz umožní seznámit posluchače s teoretickou i aplikovanou podobou šamanismu praktikovanou v různých podobách v současném českém prostředí. Představena bude jak teoretická reflexe šamanismu, často doplněná o poznatky antropologických a etnologických empirických výzkumů, tak jeho aplikovaná podoba, která vystupuje v podobě alternativní medicíny, duchovního poradenství nebo věštění.

Podrobnosti události

Začátek události
5. 9. 2016 15:50
Místo konání
Ústav etnologie FF UK, Celetná 20, místnost č. 307 (3. patro)
Webové stránky
https://www.facebook.com/ustavetnologieffuk/?fref=nf
Organizátor
Ústav etnologie FF UK
Typ události
Kurzy
Přílohy
Program