Šamanismus a neošamanismus: tradice, transformace a praxe

Předmětem kurzu je analýza a interpretace šamanismu, který je prezentován jako svébytný náboženský fenomén, jenž představuje významnou sociokulturní a spirituální tradici existující v mnoha světových kulturách. V současné době dochází k revitalizaci tradičního šamanismu v podobě neošamanismu. Řada lidí přijímá roli šamana nebo se stylizuje do této role a šamanismus považuje za styl života, jenž v současném světě představuje alternativní zdroj poznání odhalující původní lidskou přirozenost, alternativní stavy vědomí, náboženskou zkušenost, mystiku, tradiční moudrost a autentické sepětí člověka s přírodou. Kurz umožní seznámit posluchače s teoretickou i aplikovanou podobou šamanismu praktikovanou v různých podobách v současném českém prostředí. Představena bude jak teoretická reflexe šamanismu, často doplněná o poznatky antropologických a etnologických empirických výzkumů, tak jeho aplikovaná podoba, která vystupuje v podobě alternativní medicíny, duchovního poradenství nebo věštění.

Podrobnosti události

Začátek události
12. 10. 2016 15:50
Místo konání
Celetná 20, Praha 1 (Ústav etnologie FF UK, místnost 307, 3. patro)
Webové stránky
https://www.facebook.com/ustavetnologieffuk/?fref=nf
Organizátor
Ústav etnologie FF UK
Typ události
Konference a přednášky
Přílohy
Program