První Filosofická kavárna 2018: O Komenského Spisech o první filosofii

Vážení kolegové, přátelé a příznivci Filosofického ústavu,

ve čtvrtek 8. února 2018 od 16:00 v klubu Jazz Republic (dříve Golem) proběhne letos první Filosofická kavárna 2018 jako programová součást již tradičního „Odpoledne s Filosofickým ústavem“, v němž se na neformální bázi ve čtvrtek prvního celého týdne každého měsíce setkávají pracovníci Filosofického ústavu s dalšími kolegy z akademické sféry i se spřátelenou veřejností.

V novém roce budeme pokračovat v již dvouleté úspěšné tradici a ve známých i nových formátech uvítáme další obdivuhodné hosty, kteří představí své myslitelské téma a umožní nám pak zamyslet se ve společné diskusi nad širšími filosofickými souvislostmi jejího badatelského působení.

Prvními hosty, kteří v diskusním formátu symbolicky zahájí letošní ročník kavárny ryze českým a zároveň bez nadsázky světovým tématem zásadního rozměru, budou Věra Schifferová a Vojtěch Balík, s nimiž budeme rozprávět o Komenského Spisech o první filosofii (nakl. OIKOYMENH 2017). Po krátkém uvedení do Komenského filosofie bude v hlavních rysech představena jeho osobitá koncepce metafyziky, jež je základem jeho nauky o výchově, pansofie i programu universální nápravy „lidských věcí“. Pozornost bude věnována také zvláštnostem Komenského metafyzické terminologie.

Cílem bude ukázat Komenského v méně obvyklém světle, totiž jako vynalézavého a důmyslného metafyzika. Předmětem diskuse by mohly být zejména metafyzické motivy, které Komenský z poměrně rozsáhlého spektra tradičního i současného myšlení přejímal, avšak jako tvůrčí myslitel dále promýšlel a přetvářel, i jeho snaha uplatnit ve své trinitární pansofické metafyzice celostní metodu. Takto vybudovanou metafyziku lze pojmout také jako příspěvek k podstatnému zamyšlení nad problémem moderního subjektivismu a jednostranného racionalismu, jenž zřetel k celku opustil.

Všichni jsou vřele zváni nejen k účasti v publiku, ale uvítáme samozřejmě rádi aktivní zájemce o diskusi. Doufám, že letošní témata opět vzbudí vaši pozornost a zájem pokračovat v tradici uvolněných hovorů již během programu i následně nad skleničkou během podvečera.

Kryštof Boháček

plakát

Podrobnosti události

Začátek události
8. 2. 2018 16:00
Místo konání
Jilská 1a, Praha 1 (klub Jazz Republic)
Webové stránky
https://www.facebook.com/events/208282056405106/
Organizátor
Filosofický ústav Akademie věd České republiky
Typ události
Konference a přednášky, Pro veřejnost
Přílohy
plakát