Prof. Pavel Vlček: Luteránská sakrální architektura v předbělohorských Čechách

Veřejná přednáška zaměřená na významné protestantské stavby konce 16. a počátku 17. století v Čechách. Zvláštní pozornost bude věnována kostelu sv. Petra a Pavla v západočeských Kralovicích, dále luteránskému kostelu Nejsvětější Trojice (dnes Panny Marie Vítězné) na Malé Straně v Praze, a to ve srovnání s katolickým mariánským kostelem ve Staré Boleslavi (oba jsou pravděpodobně dílem jednoho architekta). Opomenuty nebudou ani dva pražské staroměstské kostely počátku 17. století, luteránský kostel Spasitele (U Salvátora) a sbor českých bratří u sv. Šimona a Judy.

Podrobnosti události

Začátek události
17. 2. 2016 18:00 - 20:00
Místo konání
Husova 4a, Praha 1-Staré Město (Akademické konferenční centrum)
Webové stránky
www.collegium-europaeum.cz
Organizátor
Collegium Europaeum FF UK & FLÚ AV ČR, Lutherova společnost
Typ události
Konference a přednášky
Přílohy
Plakát